Belangrijke mededeling


mr Aytekin Taner heeft zijn strafpraktijk gestaakt. Advocatenkantoor Taner is daarom niet bereikbaar via telefoon dan wel fax. Voor bopz-kwesties en overige dringende zaken kunt u mailen naar: at@taneradvocaat.nl.

post kan worden verzonden naar: Zilverparkkade 61, 8232 WK Lelystad.Tarieven

Toevoeging

Taner Advocaten werkt zowel op basis van toevoeging (pro deo), een uurtarief of vaste prijsafspraak.

Wij kijken allereerst of u in aanmerking komt voor vergoeding van uw advocaatkosten (toevoeging) door hiervoor een aanvraag in te dienen bij de Raad voor Rechtsbijstand (verder: de Raad). De Raad beoordeelt aan de hand van uw inkomen- en vermogensgegevens van 2 jaar geleden of u in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand. Deze financiële toets doet de Raad bij de Belastingdienst. Met behulp van uw burgerservicenummer (BSN) vraagt de Raad deze gegevens op.

Via deze tabel kunt u een eerste eigen beoordeling doen of u voor vergoeding van uw advocaatkosten in aanmerking komt.

Indien u in aanmerking komt voor toevoeging wordt er door de Raad altijd een eigen bijdrage vastgesteld. De minimale eigen bijdrage is sinds 1 januari 2014 vastgesteld op
€ 143,- in strafzaken, per te behandelen zaak. De eigen bijdrage hangt af van het bij de Belastingdienst geregistreerde inkomen.

Indien uw inkomen en/of vermogen met minimaal 15% is gedaald ten opzichte van 2 jaar geleden, dan kunt u bij de Raad een verzoek indienen tot verlegging van het peiljaar. De Raad zal dan uw huidige financiële situatie beoordelen, in plaats van uw financiële situatie van 2 jaar geleden.

Prijsafspraak

Taner Advocaten kan met u een vaste prijsafspraak maken. Wij voorzien u dan van een schatting van het aantal uren dat wij denken te moeten besteden aan uw zaak en doen u een opgave van een prijs daarvoor. Extra tijd buiten de begrootte uren – binnen redelijke grenzen – nemen wij dan voor onze eigen rekening.

Uurtarief

Taner Advocaten werkt tevens op basis van uurtarieven.

Neemt u voor meer informatie over onze tarieven gerust contact met ons op.