Belangrijke mededeling


mr Aytekin Taner heeft zijn strafpraktijk gestaakt. Advocatenkantoor Taner is daarom niet bereikbaar via telefoon dan wel fax. Voor bopz-kwesties en overige dringende zaken kunt u mailen naar: at@taneradvocaat.nl.

post kan worden verzonden naar: Zilverparkkade 61, 8232 WK Lelystad.Ben ik als getuige verplicht om me te melden wanneer de rechtbank mij oproept?

Verschoningsrecht / rechtbank / rechter-commissaris / getuige

Als getuige bent u verplicht om te verschijnen wanneer u een oproep van de rechtbank hebt ontvangen. Dit verschilt dus van een oproep van het politiebureau. Indien u als getuige niet verschijnt is dat niet strafbaar. U kunt dan wel worden gedagvaard te verschijnen. Mocht u dan wederom niet verschijnen kunt u door de politie worden opgehaald om te getuigen, ze noemen dat een ‘bevel medebrenging’. Als getuige dient u altijd naar waarheid te verklaren. Liegen, ook wel meineed genoemd, is strafbaar.

Indien u mogelijk als verdachte betrokken bent, maar als getuige bent opgeroepen, is het verstandig om vooraf advies van een advocaat in te winnen voordat u een verklaring aflegt. Indien er namelijk een kans is dat u uzelf ‘verdacht maakt’ door een verklaring kunt u zich het beste beroepen op het verschoningsrecht.

Als getuige heeft u in sommige gevallen verschoningsrecht. Dit recht heeft u als getuige wanneer u bijvoorbeeld tweedegraads familie bent van de verdachte en wordt opgeroepen om te worden verhoord. U hoeft dan geen antwoord te geven op vragen die de rechter-commissaris u stelt. U zegt dan alleen ‘ik beroep me op mijn verschoningsrecht’. Als (ex-)partners heeft u ook verschoningsrecht. U dient dan wel getrouwd te zijn (geweest) of een geregistreerd partnerschap te hebben (gehad). Wanneer u alleen samenwonend bent (geweest) kunt u zich dus niet op het verschoningsrecht beroepen.


Terug naar totaal overzicht