Belangrijke mededeling


mr Aytekin Taner heeft zijn strafpraktijk gestaakt. Advocatenkantoor Taner is daarom niet bereikbaar via telefoon dan wel fax. Voor bopz-kwesties en overige dringende zaken kunt u mailen naar: at@taneradvocaat.nl.

post kan worden verzonden naar: Zilverparkkade 61, 8232 WK Lelystad.Er is drugs gevonden bij mij (thuis)

 Artikel 2 Opiumwet

Drugs / Opiumwet / Cocaïne / Heroïne

Het voorhanden hebben van harddrugs is strafbaar gesteld in de Opiumwet. Dat betekent dat alleen al voor het ‘in huis’ of ‘op zak’ hebben van de drugs u strafbaar kunt zijn. Natuurlijk zijn er per specifiek geval andere omstandigheden die er toe kunnen leiden dat u niet strafbaar bent, dat noemen ze een schulduitsluitings- of rechtvaardigingsgrond. Neem contact op met een advocaat om na te gaan wat in uw situatie het geval is.


Terug naar totaal overzicht