Belangrijke mededeling


mr Aytekin Taner heeft zijn strafpraktijk gestaakt. Advocatenkantoor Taner is daarom niet bereikbaar via telefoon dan wel fax. Voor bopz-kwesties en overige dringende zaken kunt u mailen naar: at@taneradvocaat.nl.

post kan worden verzonden naar: Zilverparkkade 61, 8232 WK Lelystad.Gijzeling

Kantonrechter / bestuursrecht / officier van justitie / boetes / uitstel van betaling

Indien u openstaande boetes heeft van het CJIB of een openstaand bedrag aan strafbeschikking, kan de officier van justitie vorderen dat u wordt gegijzeld als dwangmiddel. U krijgt daarvoor een oproep om voor de kantonrechter te verschijnen. De rechter oordeelt slechts over de reden waarom u niet heeft betaald en kijkt of u uitstel van betaling dient te krijgen. Het is dus noodzaak een verzoek tot uitstel van betaling goed te onderbouwen. Indien de gijzeling wordt afgegeven kunt u tot drie keer toe voor hetzelfde worden aangehouden en gegijzeld.


Terug naar totaal overzicht