Belangrijke mededeling


mr Aytekin Taner heeft zijn strafpraktijk gestaakt. Advocatenkantoor Taner is daarom niet bereikbaar via telefoon dan wel fax. Voor bopz-kwesties en overige dringende zaken kunt u mailen naar: at@taneradvocaat.nl.

post kan worden verzonden naar: Zilverparkkade 61, 8232 WK Lelystad.Hoger beroep

Gerechtshof / advocaat-generaal / strafmaat / gronden / appelschriftuur

Indien u het niet eens bent met de straf die u is opgelegd door de rechtbank kunt u daartegen hoger beroep instellen. Dit dient binnen twee weken na de uitspraak van de rechtbank te zijn ingesteld. Laat hoger beroep door een advocaat instellen en laat u tijdig adviseren over de mogelijke gronden voor het hoger beroep. In hoger beroep wordt uw zaak opnieuw behandeld, alleen dan door drie rechters. De officier van justitie heet in hoger beroep de advocaat-generaal.


Terug naar totaal overzicht