Belangrijke mededeling


mr Aytekin Taner heeft zijn strafpraktijk gestaakt. Advocatenkantoor Taner is daarom niet bereikbaar via telefoon dan wel fax. Voor bopz-kwesties en overige dringende zaken kunt u mailen naar: at@taneradvocaat.nl.

post kan worden verzonden naar: Zilverparkkade 61, 8232 WK Lelystad.Ik ben aangehouden in verband met huiselijk geweld

Artikel 300 / 302 / 304 Wetboek van Strafrecht

Mishandeling / huiselijk geweld

Het komt vaak voor dat in een relatie de andere (ex-)partner aangifte doet van bedreiging of wanneer er handgemeen is geweest, van mishandeling. Of er in uw geval sprake is van bedreiging of mishandeling kan een advocaat voor u beoordelen. In huiselijk geweldzaken komt het veelvuldig voor dat de (ex-)partner medeschuldig is aan de uit de hand gelopen situatie. Of er altijd een straf moet volgen wanneer er geduwd en getrokken is, is dus nog maar de vraag.

Huiselijk geweld kan gepaard gaan met een huisverbod van de burgemeester. Tegen zo’n huisverbod kunt u beroep instellen.

Ik ben aangehouden omdat ik iemand zou hebben bedreigd

Artikel 285 Wetboek van Strafrecht

Bedreiging

Het uitspreken van bepaalde woorden kan in bepaalde gevallen worden aangemerkt als een dreigement. Ook wanneer woorden in kwaadheid worden uitgesproken. Bij bedreiging spelen de omstandigheden een grote rol, alsook de rol van de aangever.

Huiselijk geweld

Bedreiging wordt vaak tevens ten laste gelegd wanneer er sprake is van huiselijk geweld. Vooral in dergelijke situaties is het belangrijk dat er goed wordt beoordeeld wat de (mede)schuld van de aangever is. Dit kan ervoor zorgen dat de straf, indien een straf volgt, lager uitvalt. Laat u daarom tijdig adviseren.

Tijdelijk huisverbod

Huiselijk geweld / burgemeester / mishandeling / rust / kinderen / veiligheid

Wanneer er sprake is van huiselijk geweld kan de politie een beoordeling doen of het noodzakelijk is om een huisverbod op te leggen. Dit doet de politie in samenwerking met de Burgemeester. Een huisverbod kan worden opgelegd om partijen uit elkaar te houden, bijvoorbeeld in het belang van de kinderen. Één van de partners mag dan gedurende het huisverbod niet in het huis komen of contact leggen met de andere partner en/of kinderen. Een huisverbod wordt in beginsel opgelegd voor eerst 10 dagen en kan erna met 18 dagen worden verlengd. Zowel tegen de eerste 10 dagen als tegen de verlenging kunt u beroep instellen bij de rechtbank. Neem daarvoor zo spoedig mogelijk contact op met een advocaat, aangezien termijnen hierbij van groot belang zijn.


Terug naar totaal overzicht