Ik ben aangehouden omdat ik iemand zou hebben bedreigd

Artikel 285 Wetboek van Strafrecht

Bedreiging

Het uitspreken van bepaalde woorden kan in bepaalde gevallen worden aangemerkt als een dreigement. Ook wanneer woorden in kwaadheid worden uitgesproken. Bij bedreiging spelen de omstandigheden een grote rol, alsook de rol van de aangever.

Huiselijk geweld

Bedreiging wordt vaak tevens ten laste gelegd wanneer er sprake is van huiselijk geweld. Vooral in dergelijke situaties is het belangrijk dat er goed wordt beoordeeld wat de (mede)schuld van de aangever is. Dit kan ervoor zorgen dat de straf, indien een straf volgt, lager uitvalt. Laat u daarom tijdig adviseren.


Terug naar totaal overzicht