Belangrijke mededeling


mr Aytekin Taner heeft zijn strafpraktijk gestaakt. Advocatenkantoor Taner is daarom niet bereikbaar via telefoon dan wel fax. Voor bopz-kwesties en overige dringende zaken kunt u mailen naar: at@taneradvocaat.nl.

post kan worden verzonden naar: Zilverparkkade 61, 8232 WK Lelystad.Ik ben aangehouden op verdenking van een geweldsdelict

 Artikel 300 / 302 / 141 Wetboek van Strafrecht

Mishandeling / openlijke geweldpleging / vechtpartij / diefstal met geweld / straatroof met geweld / gewapende overval

Geweldsdelicten, net als de categorie vermogensdelicten, kennen meer strafbare feiten die daaronder te scharen zijn. Geweld bij een delict is in elk geval een strafverzwarende omstandigheid.

Wanneer u zich heeft verzet tijdens uw aanhouding dan kan dit worden aangemerkt als geweld.

Er is een verschil tussen mishandeling en openlijke geweldpleging.

Wanneer er op de openbare weg, zoals tijdens het uitgaan, een vechtpartij ontstaat met bijvoorbeeld een groep mensen, legt de officier van justitie openbare geweldpleging ten laste. De officier vervolgt hiervoor ook vaak zonder een aangifte. Voor openlijke geweldpleging moet er sprake zijn van een openbare plaats waar andere mensen het geweld hebben kunnen waarnemen en er moet sprake zijn van meerdere personen (in vereniging). Aan deze vereisten hoeft een mishandeling niet te voldoen.

Mishandeling kent verschillende gradaties. Zo is er eenvoudige mishandeling, bijvoorbeeld een lichte klap of schop en zware mishandeling, wanneer iemand meer letsel heeft of zou kunnen hebben dan afkomstig van een simpele stoot. Een mishandeling kan nog een zwaardere gradatie hebben wanneer het tot de dood heeft kunnen leiden, dan wel heeft geleden.

Het aanrijden van personen wordt aangemerkt als (poging tot) zware mishandeling en soms zelfs poging tot doodslag.

Neem tijdig contact met een advocaat op voor advies en begeleiding.


Terug naar totaal overzicht