Belangrijke mededeling


mr Aytekin Taner heeft zijn strafpraktijk gestaakt. Advocatenkantoor Taner is daarom niet bereikbaar via telefoon dan wel fax. Voor bopz-kwesties en overige dringende zaken kunt u mailen naar: at@taneradvocaat.nl.

post kan worden verzonden naar: Zilverparkkade 61, 8232 WK Lelystad.Ik ben aangehouden op verdenking van een vermogensdelict

Artikel 310 / 321 / 416 Wetboek van Strafrecht

Diefstal / verduistering / witwassen / straatroof / heling/ overval

De categorie ‘vermogensdelicten’ kent meerdere strafbare feiten welke onder deze categorie worden geschaard. Alle strafbare feiten die iets met ‘geld’ of dus ‘vermogen’ te maken hebben vallen hieronder. Denk hierbij aan eenvoudige diefstal (uit een winkel bijvoorbeeld), maar ook het wegnemen van geld van bijvoorbeeld uw werkgever; verduistering in dienstbetrekking genoemd. Het verkopen of kopen van een gestolen goed valt hier ook onder, dat wordt heling genoemd. Verder kunt u nog denken aan het witwassen van geld. Ook bedrijven en directeuren kunnen in aanraking komen met het economisch strafrecht of milieu strafrecht.

De straf voor dergelijke delicten hangt af van meerdere factoren. Bijvoorbeeld of er sprake is van herhaling, de waarde van het goed en de mate van benadeling van de slachtoffers.

De categorie vermogensdelicten kent nog meer strafbare feiten die hier niet allemaal worden genoemd. Neem voor advies contact op met een advocaat.


Terug naar totaal overzicht