Belangrijke mededeling


mr Aytekin Taner heeft zijn strafpraktijk gestaakt. Advocatenkantoor Taner is daarom niet bereikbaar via telefoon dan wel fax. Voor bopz-kwesties en overige dringende zaken kunt u mailen naar: at@taneradvocaat.nl.

post kan worden verzonden naar: Zilverparkkade 61, 8232 WK Lelystad.Ik ben aangehouden op verdenking van (poging) doodslag of moord

Artikel 45 / 287 / 289 Wetboek van Strafrecht

Gezien de ‘ernst’ waarmee de rechter dergelijke delicten behandelt adviseren wij u direct contact op te nemen met een advocaat.


Terug naar totaal overzicht