Belangrijke mededeling


mr Aytekin Taner heeft zijn strafpraktijk gestaakt. Advocatenkantoor Taner is daarom niet bereikbaar via telefoon dan wel fax. Voor bopz-kwesties en overige dringende zaken kunt u mailen naar: at@taneradvocaat.nl.

post kan worden verzonden naar: Zilverparkkade 61, 8232 WK Lelystad.



Ik ben aangehouden wegens een zedendelict

Artikel 242 / 246 Wetboek van Strafrecht

Verkrachting / minderjarigen / aanranding / aantasting lichamelijke integriteit

Gezien de ‘ernst’ waarmee de rechter zedendelicten behandelt adviseren wij u direct contact op te nemen met een advocaat.


Terug naar totaal overzicht