Belangrijke mededeling


mr Aytekin Taner heeft zijn strafpraktijk gestaakt. Advocatenkantoor Taner is daarom niet bereikbaar via telefoon dan wel fax. Voor bopz-kwesties en overige dringende zaken kunt u mailen naar: at@taneradvocaat.nl.

post kan worden verzonden naar: Zilverparkkade 61, 8232 WK Lelystad.Ik ben opgeroepen voor een gesprek met de officier van justitie

TOM-zitting / taakstraf / boete / openbaar ministerie/ strafbeschikking

Wanneer de officier van justitie van mening is dat het strafbare feit eenvoudig van aard is en niet veel bespreking meer behoeft, kan de officier u uitnodigen voor een gesprek met het openbaar ministerie. De officier van justitie doet u tijdens dit gesprek een aanbod voor een straf. Dit aanbod kunt u aanvaarden, maar ook afwijzen. Indien u het aanbod afwijst gaat uw zaak automatisch door naar de rechtbank. Omdat u vooraf niet te horen krijgt wat het aanbod van de officier wordt, is het raadzaam om een advocaat te raadplegen voorafgaand aan het gesprek, dan wel een advocaat mee te nemen naar het gesprek teneinde voor u het woord te doen en u te kunnen adviseren of de aangeboden straf conform de richtlijn(en) is.


Terug naar totaal overzicht