Belangrijke mededeling


mr Aytekin Taner heeft zijn strafpraktijk gestaakt. Advocatenkantoor Taner is daarom niet bereikbaar via telefoon dan wel fax. Voor bopz-kwesties en overige dringende zaken kunt u mailen naar: at@taneradvocaat.nl.

post kan worden verzonden naar: Zilverparkkade 61, 8232 WK Lelystad.Ik heb een brief gekregen dat mijn opgelegde taakstraf wordt omgezet naar een vervangende hechtenis

Artikel 22g Wetboek van Strafrecht

Omzetting taakstraf / bezwaarschrift / officier van justitie / rechter

Indien u eerder voor een strafbaar feit bent veroordeeld waarbij u een taakstraf heeft gekregen, wordt er van u verwacht dat u die taakstraf voor het geheel aantal aan uren uitvoert. Indien dat u niet lukt, om welke reden dan ook, kan de reclassering een ‘terugmelding’ doen aan de officier van justitie. De officier heeft dan de bevoegdheid uw taakstraf om te zetten naar de vervangende hechtenis die daarvoor is gegeven. U krijgt dan van de officier een ‘kennisgeving omzetting taakstraf in vervangende hechtenis’ toegestuurd.

Tegen deze kennisgeving van de officier van justitie is bezwaar mogelijk. U dient dan uiterlijk binnen 2 weken een bezwaarschrift in te dienen. Raadzaam is daarvoor een advocaat in de arm te nemen omdat een bezwaarschrift bepaalde (juridische) gronden dient te bevatten. Uw bezwaarschrift zal dan door de rechter worden behandeld waarbij de advocaat u ook bij kan staan.

De rechter heeft de bevoegdheid u nog een tweede kans te geven voor het uitvoeren van de taakstraf, daar dienen wel goede gronden voor te zijn.


Terug naar totaal overzicht