Belangrijke mededeling


mr Aytekin Taner heeft zijn strafpraktijk gestaakt. Advocatenkantoor Taner is daarom niet bereikbaar via telefoon dan wel fax. Voor bopz-kwesties en overige dringende zaken kunt u mailen naar: at@taneradvocaat.nl.

post kan worden verzonden naar: Zilverparkkade 61, 8232 WK Lelystad.Ik heb een dagvaarding ontvangen

Verdachte / rechtbank

Een dagvaarding is een brief (veelal geel) met daarop vermeld, het strafbare feit waarvan u wordt verdacht, alsook de datum, het tijdstip en de plaats van de terechtzitting. U kunt zijn gedagvaard voor de politierechter of de meervoudige kamer. Aan te raden is tijdig juridisch advies in te winnen. U kunt u laten bijstaan door een advocaat zowel voorafgaand aan, als tijdens de terechtzitting.


Terug naar totaal overzicht