Belangrijke mededeling


mr Aytekin Taner heeft zijn strafpraktijk gestaakt. Advocatenkantoor Taner is daarom niet bereikbaar via telefoon dan wel fax. Voor bopz-kwesties en overige dringende zaken kunt u mailen naar: at@taneradvocaat.nl.

post kan worden verzonden naar: Zilverparkkade 61, 8232 WK Lelystad.Ik heb een oproep gekregen waarin staat dat mijn voorwaardelijk opgelegde straf alsnog ten uitvoer moet worden gelegd

Artikel 14a Wetboek van Strafrecht

Tenuitvoerlegging / TUL / voorwaardelijke straf / officier van justitie / rechter / algemene voorwaarde / bijzondere voorwaarde(n)

Een voorwaardelijke straf kan worden opgelegd met algemene of bijzondere voorwaarde(n) met een proeftijd van bijvoorbeeld 2 jaar.

Een algemene voorwaarde is het niet plegen van een strafbaar feit tijdens uw proeftijd. Een bijzondere voorwaarde kan onder andere zijn dat je naast de algemene voorwaarde, bijzondere afspraken moet nakomen zoals begeleiding door de reclassering, of bijvoorbeeld het hebben van een bewindvoerder.

Bij overtreding van algemene dan wel bijzondere voorwaarden kan de officier verzoeken de voorwaardelijke straf ten uitvoer te leggen. Wanneer u bijvoorbeeld als voorwaardelijke straf 20 uur taakstraf hebt gekregen, kan de officier verzoeken deze 20 uur ten uitvoer te leggen wanneer een voorwaarde is overtreden. De aanvankelijk voorwaardelijk opgelegde straf wordt daarmee onvoorwaardelijk.


Terug naar totaal overzicht