Belangrijke mededeling


mr Aytekin Taner heeft zijn strafpraktijk gestaakt. Advocatenkantoor Taner is daarom niet bereikbaar via telefoon dan wel fax. Voor bopz-kwesties en overige dringende zaken kunt u mailen naar: at@taneradvocaat.nl.

post kan worden verzonden naar: Zilverparkkade 61, 8232 WK Lelystad.Ik heb een wietplantage (gehad)

Artikel 3 Opiumwet

Drugs / Opiumwet / Telen / Wiet / Plantage / Ontnemingsvordering / Liander / Nuon / Vitens / Huur

Het houden van een wietplantage is strafbaar gesteld in de Opiumwet, vanaf 5 planten. Wanneer een wietplantage wordt ‘opgerold’ komt er meer bij kijken dan slechts de strafbaarstelling van de wietplantage. De politie telt bij het uitruimen van de ruimte direct de potten en (mogelijk nog aanwezige) planten om vast te leggen wat de opbrengst kan zijn geweest. Vervolgens gaat de politie na of er stroom is afgetapt en worden alle partijen die in verbinding staan met de ruimte aangeschreven/ingelicht.

Zo heeft de politie met de gemeente een beleid ontwikkeld dat bij een gevonden wietplantage in een woning, de verhuurder het huurcontract met de huurder op moet zeggen. Een koopwoning zal mogelijk moeten worden verkocht. NUON, Liander en Tricijn zullen worden verzocht om gegevens aan te leveren van het water- en stroomverbruik. Op basis van onder andere deze gegevens stelt de officier van justitie vast hoeveel oogsten er zouden zijn geweest. Die oogsten hebben een ‘straatwaarde’. De straatwaarde is de waarde van de wietplanten wanneer deze zouden worden verkocht aan derden. Het bedrag waar de officier van justitie op uitkomt wordt in een aparte (ontnemings)procedure teruggevorderd. Dit noemt men een ‘ontnemingsvordering’. Deze procedure loopt doorgaans parallel met de strafzaak en wordt veelal tegelijk aanhangig gemaakt bij de rechtbank. In beide zaken is het verstandig om middels een advocaat verweer te voeren.


Terug naar totaal overzicht