Belangrijke mededeling


mr Aytekin Taner heeft zijn strafpraktijk gestaakt. Advocatenkantoor Taner is daarom niet bereikbaar via telefoon dan wel fax. Voor bopz-kwesties en overige dringende zaken kunt u mailen naar: at@taneradvocaat.nl.

post kan worden verzonden naar: Zilverparkkade 61, 8232 WK Lelystad.Ik heb openstaande boetes van het CJIB

CJIB / vordering gijzeling / auto / verkeer / Wet Mulder / boetes

Verkeersboetes lijken onschuldig, maar kunnen uitmonden in een gijzeling wanneer de boete niet (tijdig) wordt voldaan. Het CJIB kent verschillende fases. Zij zullen na een verkeersboete eerst een aantal keren aanmanen. Wanneer zij geen betaling ontvangen wordt er overgegaan tot ‘buitengebruikstelling voertuig’. Een voertuig hoeft daarvoor niet in bezit te zijn. De laatste fase bij het CJIB is de vordering tot gijzeling. Een gijzeling dient door de officier van justitie bij de kantonrechter te worden geëist en te worden toegewezen voordat u zomaar kunt worden gegijzeld. Hiervoor ontvangt u een oproep met een datum en tijdstip waarop u bij de rechter verweer kunt voeren. U kunt u voor dit verweer laten bijstaan door een advocaat.

Wanneer een vordering tot gijzeling door de rechter is toegewezen kan de politie u tot drie keer voor dezelfde boete(s) van de straat plukken en in hechtenis nemen. Het verblijf op het politiebureau of in de penitentiaire inrichting zorgt er niet voor dat de boetes komen te vervallen. Wanneer u dus een oproep voor een ‘vordering tot gijzeling’ ontvangt, zorgt u er dan voor dat u direct een advocaat benadert! Want eenmaal aangehouden komt u alleen vervroegd vrij bij het per direct betalen van de boetes bij het politiebureau of huis van bewaring.

Gijzeling

Kantonrechter / bestuursrecht / officier van justitie / boetes / uitstel van betaling

Indien u openstaande boetes heeft van het CJIB of een openstaand bedrag aan strafbeschikking, kan de officier van justitie vorderen dat u wordt gegijzeld als dwangmiddel. U krijgt daarvoor een oproep om voor de kantonrechter te verschijnen. De rechter oordeelt slechts over de reden waarom u niet heeft betaald en kijkt of u uitstel van betaling dient te krijgen. Het is dus noodzaak een verzoek tot uitstel van betaling goed te onderbouwen. Indien de gijzeling wordt afgegeven kunt u tot drie keer toe voor hetzelfde worden aangehouden en gegijzeld.


Terug naar totaal overzicht