Belangrijke mededeling


mr Aytekin Taner heeft zijn strafpraktijk (tijdelijk) gestaakt. Het kantoor is daarom niet bereikbaar via telefoon dan wel fax. Voor bopz-kwesties en overige dringende kwesties kunt u mailen naar: info@taneradvocaten.nl of at@taneradvocaten.nl.

post kan worden verzonden naar: zilverparkkade 61 8232 wk LelystadIk heb schade geleden naar aanleiding van een strafbaar feit en wil dat verhalen op de dader(s)

Artikel 51f Wetboek van Strafvordering

Benadeelde partij in strafproces / schade / vordering / rechtbank / strafzaak

U heeft aangifte gedaan van een strafbaar feit waardoor u schade heeft geleden, of u bent nabestaande van het slachtoffer. De schade voortvloeiend uit het strafbare feit kunt u trachten te verhalen in het strafproces tegen de dader(s). Tegenwoordig krijgt u alleen voor de zwaardere strafbare feiten nog vergoeding van uw advocaatkosten. Wanneer u bijvoorbeeld slachtoffer bent van een zware mishandeling, of poging doodslag/moord. In alle andere gevallen kunt u zich wenden tot het loket slachtofferhulp van het openbaar ministerie. Zij kunnen met u een schadeformulier invullen, wanneer een advocaat dit niet mag doen.


Terug naar totaal overzicht