Belangrijke mededeling


mr Aytekin Taner heeft zijn strafpraktijk gestaakt. Advocatenkantoor Taner is daarom niet bereikbaar via telefoon dan wel fax. Voor bopz-kwesties en overige dringende zaken kunt u mailen naar: at@taneradvocaat.nl.

post kan worden verzonden naar: Zilverparkkade 61, 8232 WK Lelystad.Ik word verdacht van valsheid in geschrifte

Artikel 225 Wetboek van Strafrecht

Onder valsheid in geschrifte verstaat het wetboek kort gezegd ‘het vervalsen van documenten’ met het oogmerk om een document als echt te gebruiken. Bijvoorbeeld het vervalsen van een legitimatie- of rijbewijs. Een advocaat kan u adviseren.


Terug naar totaal overzicht