Belangrijke mededeling


mr Aytekin Taner heeft zijn strafpraktijk gestaakt. Advocatenkantoor Taner is daarom niet bereikbaar via telefoon dan wel fax. Voor bopz-kwesties en overige dringende zaken kunt u mailen naar: at@taneradvocaat.nl.

post kan worden verzonden naar: Zilverparkkade 61, 8232 WK Lelystad.Inbeslaggenomen goederen

In het kader van de verdenking van een strafbaar feit kan de politie uw goederen in beslag nemen. Denk daarbij aan schoenen, maar ook een auto, of andere spullen. Het hoeft niet te betekenen dat u zelf wordt verdacht van een strafbaar feit. Onder ‘derden’ mag de politie ook in beslag nemen. Uw advocaat kan de officier van justitie aanschrijven met het verzoek tot teruggave van uw spullen, dan wel voor u een klaagschrift bij de rechtbank indienen. De rechter zal dan een beslissing nemen of het goed aan u zal worden teruggegeven.


Terug naar totaal overzicht