Belangrijke mededeling


mr Aytekin Taner heeft zijn strafpraktijk gestaakt. Advocatenkantoor Taner is daarom niet bereikbaar via telefoon dan wel fax. Voor bopz-kwesties en overige dringende zaken kunt u mailen naar: at@taneradvocaat.nl.

post kan worden verzonden naar: Zilverparkkade 61, 8232 WK Lelystad.Klacht als gedetineerde

Penitentiaire BeginselenWet

Detentie / penitentiaire inrichting / gevangenis / klacht

Het huis van bewaring, dan wel het gevangenisdeel van de penitentiaire inrichting, heeft een klachtenregeling. Als gedetineerde heeft u het recht om tegen een beslissing van de directeur een klacht in te dienen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan opsluiting in de isoleercel. Een dergelijke opsluiting is gebaseerd op een beslissing genomen door de directeur. Tegen een handelen van een gevangenisbewaarder kunt u geen klacht indienen.

Een klacht wordt behandeld door de Commissie van Toezicht van de penitentiaire inrichting waar u verblijft. U kunt u bij laten staan door een advocaat voor de indiening van de klacht en de behandeling bij de commissie. U mag een klacht ook zelf indienen. Let u dan wel goed op de termijn voor indiening.


Terug naar totaal overzicht