Belangrijke mededeling


mr Aytekin Taner heeft zijn strafpraktijk gestaakt. Advocatenkantoor Taner is daarom niet bereikbaar via telefoon dan wel fax. Voor bopz-kwesties en overige dringende zaken kunt u mailen naar: at@taneradvocaat.nl.

post kan worden verzonden naar: Zilverparkkade 61, 8232 WK Lelystad.Mij is ten laste gelegd dat ik een woning/ruimte zonder toestemming zou hebben betreden

Artikel 138 Wetboek van Strafrecht

Huisvredebreuk

Het binnengaan van een woning, zonder toestemming van de bewoner(s), kan huisvredebreuk zijn. Ook al is de bewoner een (ex-)vriend(in) of een bekende, dan kan er alsnog aangifte door diegene worden gedaan.


Terug naar totaal overzicht