Ondertoezichtstelling (OTS)

Artikel 1:254 Burgerlijk Wetboek

Rechtbank / raad voor de kinderbescherming / jeugdzorg / kinderen / voogd

De Raad voor de Kinderbescherming kan de rechtbank verzoeken een ondertoezichtstelling uit te spreken. Dat betekent dat uw kinderen onder toezicht komen te staan van Jeugdzorg. Een voogd zal zich dan mengen in het gezin. Het gezag als ouder wordt daarmee beperkt. Wanneer de Raad het voornemen heeft om kinderen onder toezicht te laten stellen ontvangen de ouders een brief waarin zij worden opgeroepen voor de rechtbank te verschijnen. Tegen het uitspreken van een ondertoezichtstelling kan bezwaar worden gemaakt tijdens de behandeling op de rechtbank. U kunt u daarvoor bij laten staan door een advocaat.


Terug naar totaal overzicht