Belangrijke mededeling


mr Aytekin Taner heeft zijn strafpraktijk gestaakt. Advocatenkantoor Taner is daarom niet bereikbaar via telefoon dan wel fax. Voor bopz-kwesties en overige dringende zaken kunt u mailen naar: at@taneradvocaat.nl.

post kan worden verzonden naar: Zilverparkkade 61, 8232 WK Lelystad.Opname in kader van de Wet Bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (BOPZ)

 

Indien u binnen de zorg te maken krijgt met een gedwongen opname, dan is op uw situatie de wet Bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (BOPZ) van toepassing. De wet BOPZ geldt voor gedwongen opnamen en behandelingen in de psychiatrie, de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking en ouderenzorg voor mensen met dementie.

De advocaten van Taner Advocaten kunnen u bijstaan indien u tegen uw wil in en dus gedwongen dreigt opgenomen te worden.

Er is dan sprake van een inbewaringstelling (IBS) of een rechterlijke machtiging, waarbij de IBS voor de duur van 3 weken wordt uitgesproken en de rechterlijke machtiging in eerste instantie voor de duur van maximaal 6 maanden kan worden uitgesproken. De IBS kan hierna steeds met maximaal 1 jaar worden verlengd, ook weer met tussenkomst van een rechter en ook hierbij kunnen wij u bijstaan.


Terug naar totaal overzicht