Belangrijke mededeling


mr Aytekin Taner heeft zijn strafpraktijk gestaakt. Advocatenkantoor Taner is daarom niet bereikbaar via telefoon dan wel fax. Voor bopz-kwesties en overige dringende zaken kunt u mailen naar: at@taneradvocaat.nl.

post kan worden verzonden naar: Zilverparkkade 61, 8232 WK Lelystad.Schadevergoeding na onterechte voorlopige hechtenis

Artikel 89 / 591a Wetboek van Strafvordering

Sepot / vrijspraak / ontslag van alle rechtsvervolging (OVAR) / detentie / politiebureau

Ik heb een brief ontvangen waarin staat dat justitie mij niet verder zal vervolgen. Dat betekent dat u zaak is geseponeerd. Indien uw zaak, al dan niet voordat het bij de rechter is geweest, eindigt met een sepot (niet-vervolging), kunt u schadevergoeding krijgen voor nachten dat u (onterecht) in detentie hebt verbleven. Ook wanneer u maar één nacht op het politiebureau hebt gezeten is dat mogelijk. Hiervoor dient een verzoekschrift te worden ingediend bij de rechtbank. Dit dient u te laten doen door een advocaat.

Wanneer uw zaak voor de rechter komt en eindigt in vrijspraak of ontslag van alle rechtsvervolging dan kunt u ook uw advocaatkosten vergoed krijgen indien deze niet door de overheid zijn vergoed.

Voor een verzoek tot schadevergoeding geldt een termijn van 3 maanden na de uitspraak van de rechter of het sepot.


Terug naar totaal overzicht