Belangrijke mededeling


mr Aytekin Taner heeft zijn strafpraktijk gestaakt. Advocatenkantoor Taner is daarom niet bereikbaar via telefoon dan wel fax. Voor bopz-kwesties en overige dringende zaken kunt u mailen naar: at@taneradvocaat.nl.

post kan worden verzonden naar: Zilverparkkade 61, 8232 WK Lelystad.Terbeschikkingstelling (TBS)

Artikel 37 Wetboek van Strafrecht

TBS is een maatregel die door de rechter kan worden opgelegd.

Deze maatregel kan alleen worden opgelegd als er bij u, toen u het feit beging, sprake was van een zogenaamde ‘ziekelijke stoornis’ of ‘gebrekkige ontwikkeling van de geestvermogens’. U moet ontoerekeningsvatbaar zijn (geweest). Ook moet het strafbare feit waarvoor u terechtstaat, een misdrijf zijn waarop een gevangenisstraf van 4 jaren of meer staat gesteld. Tenslotte moet de veiligheid van uzelf of anderen in het geding zijn.

De rechter heeft bij de oplegging van TBS, de keuze uit twee soorten. TBS met bevel tot dwangverpleging of TBS met voorwaarden.

Indien de rechter TBS met voorwaarden oplegt, wordt u niet in een kliniek opgenomen maar worden er andere voorwaarden aan de maatregel verbonden.

Indien de rechter TBS met dwangverpleging oplegt, wordt u wel opgenomen in een TBS-kliniek. Deze maatregel kan direct worden opgelegd voor de duur van (maximaal) 4 jaar, of telkenmale worden verlengd.


Terug naar totaal overzicht