Belangrijke mededeling


mr Aytekin Taner heeft zijn strafpraktijk gestaakt. Advocatenkantoor Taner is daarom niet bereikbaar via telefoon dan wel fax. Voor bopz-kwesties en overige dringende zaken kunt u mailen naar: at@taneradvocaat.nl.

post kan worden verzonden naar: Zilverparkkade 61, 8232 WK Lelystad.Tijdelijk huisverbod

Huiselijk geweld / burgemeester / mishandeling / rust / kinderen / veiligheid

Wanneer er sprake is van huiselijk geweld kan de politie een beoordeling doen of het noodzakelijk is om een huisverbod op te leggen. Dit doet de politie in samenwerking met de Burgemeester. Een huisverbod kan worden opgelegd om partijen uit elkaar te houden, bijvoorbeeld in het belang van de kinderen. Één van de partners mag dan gedurende het huisverbod niet in het huis komen of contact leggen met de andere partner en/of kinderen. Een huisverbod wordt in beginsel opgelegd voor eerst 10 dagen en kan erna met 18 dagen worden verlengd. Zowel tegen de eerste 10 dagen als tegen de verlenging kunt u beroep instellen bij de rechtbank. Neem daarvoor zo spoedig mogelijk contact op met een advocaat, aangezien termijnen hierbij van groot belang zijn.


Terug naar totaal overzicht