Belangrijke mededeling


mr Aytekin Taner heeft zijn strafpraktijk gestaakt. Advocatenkantoor Taner is daarom niet bereikbaar via telefoon dan wel fax. Voor bopz-kwesties en overige dringende zaken kunt u mailen naar: at@taneradvocaat.nl.

post kan worden verzonden naar: Zilverparkkade 61, 8232 WK Lelystad.Uithuisplaatsing (UHP)

Artikel 1:261 Burgerlijk Wetboek

Rechtbank / raad voor de kinderbescherming / jeugdzorg / kinderen / voogd / gesloten / crisis

De Raad voor de Kinderbescherming kan de rechtbank verzoeken een machtiging tot uithuisplaatsing af te geven. Dat betekent dat uw kinderen uit huis worden geplaatst in een gesloten instelling. Er dient dan al wel sprake te zijn van een ondertoezichtstelling. Wanneer de Raad het voornemen heeft om kinderen uit huis te laten plaatsen ontvangen de ouders een brief waarin zij worden opgeroepen voor de rechtbank te verschijnen. Tegen het uitspreken van een machtiging tot uithuisplaatsing kan bezwaar worden gemaakt tijdens de behandeling op de rechtbank. U kunt u daarvoor bij laten staan door een advocaat.


Terug naar totaal overzicht