Belangrijke mededeling


mr Aytekin Taner heeft zijn strafpraktijk gestaakt. Advocatenkantoor Taner is daarom niet bereikbaar via telefoon dan wel fax. Voor bopz-kwesties en overige dringende zaken kunt u mailen naar: at@taneradvocaat.nl.

post kan worden verzonden naar: Zilverparkkade 61, 8232 WK Lelystad.Uitlevering

Rechtbank / buitenland / verdrag

Wanneer u als buitenlands burger in Nederland verblijft, maar in het buitenland een strafbaar feit hebt begaan, kan dat land verzoeken om uw uitlevering. Dat land wil u dan terechtstellen voor dat strafbare feit en mogelijk een straf opleggen. Hiervoor kan in Nederland een procedure worden gestart door de autoriteiten. U kunt u daarin bij laten staan door een advocaat die voor u kan bezien of er voldoende gronden zijn de uitlevering tegen te kunnen gaan, bijvoorbeeld voldoende binding met Nederland.


Terug naar totaal overzicht