Verklaring omtrent gedrag (VOG)

Bezwaarschrift / afwijzing / veroordeling

Voor sommige banen heeft u een verklaring omtrent gedrag (VOG) nodig, ook wel ‘verklaring van goed gedrag’ genoemd. Die verklaring dient u aan te vragen bij de gemeente, maar kan worden geweigerd wanneer er sprake is van veroordeling(en) voor strafbare feiten. Tot een periode van 4 jaar terug wordt er gekeken naar uw strafblad. U kunt altijd bezwaar maken tegen de weigering van de verklaring omtrent gedrag. Dit bezwaar wordt gemaakt bij de gemeente. Een advocaat kan kijken naar de gronden van bezwaar en voor u een bezwaarschrift opstellen en indienen.


Terug naar totaal overzicht